Medlemskommunane i Forum Nye Bergensbanen.
Medlemskommunane i Forum Nye Bergensbanen.

Forum Nye Bergensbanen er ein interesseorganisasjon med formål å arbeide for modernisering av Bergensbanen og bygging av Ringeriksbanen som vedteke av Stortinget i 1992. Forum Nye Bergensbanen har følgjande hovudmålsetting for arbeidet:

  • Realisering av Ringeriksbanen, med byggestart 2019
  • Køyretid 4 timar mellom Oslo og Bergen
  • All auke i godstrafikk på strekninga skal tas av banen
  • Komfort som for moderne Europeiske høgfartsbaner

Forumet vart oppretta i 1993. Medlemmene i Forum Nye Bergensbanen er fylkeskommunane Hordaland, Buskerud og Akershus, samt kommunane Bergen, Vaksdal, Voss, Ulvik, Aurland, Hol, Ål, Gol, Nes, Flå, Ringerike, Hole og Bærum. NHO og LO i desse tre fylka har møte- og talerett.

Medlemmar i Arbeidsutvalet:

Hans Erik Ringkjøb, ordførar (Ap) Voss (leiar)
Kjell Børre Hansen, ordførar (Ap) Ringerike (nestlaiar)
Olav Skinnes, fylkesvaraordførar (Sp) Buskerud (medlem)
Pål Kårbø, fylkesvaraordførar (KrF) Hordaland (medlem)
Anna Elisa Tryti, byråd for byutvikling (Ap) Bergen (Medlem)
Knut Arne Gurigard. Regionrådsleiar Hallingdal (Observatør)
Lars Kr. Olsen. Regionkoordinator Rådet for Ringeriksregionen (Observatør)

Handlingsplan for perioden 2016-2017

Dokumentarkiv

Hans Erik Ringkjøb
Leiar av AU

Besøksadresse: Uttrågata 9
Postadresse: Postboks 145, 5701 Voss
Telefon: 971 38 720
E-post: hans.erik.ringkjob@voss.kommune.no

Morten Myksvoll
Dagleg leiar

Besøksadresse: Agnes Mowinkels gate 5
Postadresse: Postboks 7900, 5020 Bergen
Telefon: 99 31 48 25
E-post: morten.myksvoll@hfk.no